Schoolbestuur

Schoolbestuur:         

Zij is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

V.Z.W. Scheppers                                      Voorzitter: Br. K. Delvigne
            Pastoor Bolsstraat 15
            1652 Alsemberg

            02/380 15 89

Leden : Dhr. Eric Cromphout, Dhr. Luc Dekelver, Br. Marcel Rosiers, Dhr. Jan De Leener, Dhr. Walter Couder