• Leerlingenraad

   

   

  De school is meer dan alleen leren.  Leerlingen leren meedenken, meepraten, problemen aankaarten, discussiëren, luisteren naar andere meningen, activiteiten organiseren, oplossingen zoeken, enz… 

  Via onze leerlingenraad willen wij een platform creëren om hun mening te kunnen uiten en hen actief te betrekken bij het schoolgebeuren om hun betrokkenheid te verhogen. 

  Vanuit elke klas komen de verkozen afgevaardigden op regelmatige basis samen onder leiding van 2 leerkrachten.  De kinderen kunnen zelf onderwerpen naar voor brengen.  Maar ook het team kan items voorleggen aan de leerlingenraad.   Daarnaast kunnen alle kinderen ook ideeën, vragen of voorstellen binnenbrengen via de ideeënbus (gang).

  De afgevaardigden nemen de besproken onderwerpen mee naar hun klas voor verdere bespreking.  Ook de leerkrachten nemen onderwerpen mee naar het voltallige team voor verdere bevraging of toelichting.