• Schoolbestuur

  Schoolbestuur:         

  Zij is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

  V.Z.W. Scheppers                                      Voorzitter: Br. K. Delvigne
              Pastoor Bolsstraat 15
              1652 Alsemberg

              02/380 15 89

  Leden : Dhr. Eric Cromphout, Dhr. Luc Dekelver, Br. Marcel Rosiers, Dhr. Jan De Leener, Dhr. Walter Couder