• Ziek zijn

  Kinderen die zich niet goed voelen, blijven thuis en komen niet naar school. Je verwittigt dan via telefoon of mail zo snel mogelijk de school.

  *****

  Wordt je kind ziek op school, dan zal de school de ouders onmiddellijk verwittigen en vragen om je kind op te halen op school. Als school mogen wij geen medische handelingen stellen en stellen wij in geen geval medicatie ter beschikking, ook geen pijnstillers.

  ******

  Moet je kind toch medicatie nemen op school dan vragen wij jullie onderstaand formulier door de behandelende arts vooraf te laten invullen en ondertekenen. Wij zullen instaan voor de bewaring van de voorgeschreven medicatie en erop toezien dat je kind de medicatie stipt neemt.

  *****

  Medische handelingen stellen wij niet. Wij kunnen dan ook niet ingaan op vragen naar medische bijstand voor andere gevallen dan medicatiegebruik.

  *****

  Indien de school verneemt of vermoedt dat een leerling of personeelslid lijdt aan een besmettelijke ziekte of wanneer de school verneemt dat een leerling of personeelslid thuis blijft omwille van een besmettelijke ziekte, zal de school contact opnemen met het CLB. De CLB-arts zal dan bepalen welke maatregelen moeten getroffen worden in geval van een infectieziekte. Onderaan vindt u de lijst met besmettelijke ziekten.